Jogi nyilatkozat

A website-on található információ tájékoztató jellegű, nem minősül jogi tanácsadásnak. Nem tartalmaz semmiféle útmutatást arra vonatkozóan, hogy az ügyfeleknek hogyan kell eljárniuk, vagy tartózkodjanak bármiféle eljárástól az itt található információk alapján, nem helyettesíti a megfelelő jogi vagy szakmai tanácsadást egy konkrét ügyben, nem tekinthető útmutatásnak a sajátos körülmények ismerete és az arra vonatkozó állami előírások figyelembevétele nélkül. Az oldalaink általános információkat tartalmaznak, nem tükrözik átfogó módon a jelenlegi törvényi szabályozást, és nem tartalmaznak eligazítást a várható ítéletekről és megállapodásokról. Az Iroda nem vállal semmiféle felelősséget azokért a meghozott vagy meg nem hozott döntésekért, amelyeket bárki a website-on található információk alapján foganatosított.

Minden olyan információ, amelyet valaki a weboldalon keresztül az interneten küld, vagy emailben juttat el hozzánk, nem biztonságos, ezért bizalmas információkat ezen az úton ne közöljenek velünk. A weboldalon található információk és kérdőívek kitöltése nem hoz létre ügyvéd-ügyfél kapcsolatot Ön és a cégünk között. Bármilyen interneten és a website-on keresztül történő kommunikáció velünk nem létesít üzleti kapcsolatot, nem jön létre megbízás és ügyvéd-ügyfél viszony akkor sem, ha a website-ról kapott levélre, kérdőívre vagy emailre válaszolunk.

Néhány link a weboldalunkról elvezet más weboldalakra, amelyek az Ön kényelmét és tájékoztatását szolgálják, de a mások által üzemeltetett és karbantartott website-ok technikai hibáiért és tartalmáért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Ez a website nem tartalmaz semmi többet annál, mint ami található rajta, nem jelent semmiféle garanciát semmire, nem alkalmas és nem használható arra, hogy bárki bármilyen vélt következtetéseket vonjon le belőle, az ezzel kapcsolatos károkért, jogsértésekért és tévedésekért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

Továbbá cégünk nem kívánja képviselni senki érdekeit e website-on szereplő információk alapján egy olyan államban, amelyre nem vonatkoznak ezek a törvények és etikai szabályok az adott államban.

A website tartalmát tilos sokszorosítani, másolni, újra kiadni, máshol felhasználni vagy osztogatni az Iroda engedélye nélkül, kivéve, ha ehhez megszerzik az Iroda előzetes írásos engedélyét.

 
 
Rónai és Rónai Ügyvédi Iroda